รับสมัครผู้นำทุกท่านที่สนใจร่วมทีม Number 1 Team ทีมเบอร์หนึ่งเดียวในบริษัท จ่ายผลตอบแทนรายวันๆละ 1000-15000 บาท สนใจติดต่อที่ Email: traitos_tan@hotmail.com ร้านมินิมาร์ทขายตรงแห่งแรกในโลก.............

 
   
   

 

 
 

สาขานครปฐมยินดีต้อนรับ